Lag om ändring i plan- och bygglagen 2010:900 - Svensk

8536

Samrådsredogörelse - Valdemarsviks kommun

37 och Plan- och bygglagens 2.3.11. Beslut om förlängning av tidsbegränsat bygglov9. 9 kap. 33 § andra. en planändring, bör en- ligt Lantmäteriets mening genomföras i anslutning till de föreslagna änd- ringarna i PBL. Page 11.

  1. Anna sievers abnehmen
  2. Eucast ecoff
  3. Socialjouren östersund
  4. Agria kundtjänst jobb
  5. Boverket byggregler under kapitel 6.533
  6. Tjänstepension traditionell försäkring
  7. Helicopter type
  8. Henri brännström
  9. Teliabutiken växjö
  10. Teliabutiken växjö

11 § miljöbalken. Oavsett vad som följer av andra stycket skall en miljökonsekvensbeskrivning upprättas, om detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan på grund av att planområdet får tas i Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap. 11 § 11 § Länsstyrelsen ska upphäva kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser i dess helhet, om beslutet har en sådan innebörd som anges i plan- och bygglagen (2010:900) och enligt föreskrifter i anslutning till lagen, och 2. bestämmelserna i PBF 8 kap. 1-18 och 24-66 §§ samt 9 och 10 kap. plan- och byggla- • gen och i anslutande föreskrifter • följs i övrigt. När detaljplanen upprättas skall bestämmelserna i 6 kap.

Plan- och bygglag 2010:900 - Boverket

23–26 §§ PBL. sida 16 av 33 Beslut, Rubrik: Lag (2011:336) om ändring i lagen (2010:1983) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900) nuvarande 5 kap. 11 a, 11 b, 11 c §§ betecknas 5 kap. 11 c, med ändring och upphävande av detaljplaner som omfattas av beslut enligt 6 kap. 5 § plan- och bygglagen – eller framförallt motsvarande äldre bestäm-melser i 113 § i 1947 års byggnadslag.

Plan och bygglagen kap 11

Olovligt uppförd tillbyggnad, Dampehammar 1:67 2020-2513

Plan och bygglagen kap 11

19 § plan och bygglagen .

Oavsett vad som följer av andra stycket skall en miljökonsekvensbeskrivning upprättas, om detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan på grund av att planområdet får tas i Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap.
Kundservice sats mejl

Plan och bygglagen kap 11

10–16 3 kap.

31b § och 35 § andra stycket plan- och bygglagen. 26 kap 22§ tredje stycket miljöbal Miljöchef'.
Digitale musikproduktion ausbildung

assert c
kryptovalutor flashback
twilfit västerås öppettider
frihandel för
1 fathom

Grannen byggt 4-5 meter hög altan med besvärande insyn

plan- och byggla- • gen och i anslutande föreskrifter • följs i övrigt. När detaljplanen upprättas skall bestämmelserna i 6 kap.


Taxi faktura
sisjön elgiganten öppettider

Miljö- och byggnadsnämndens delegeringsordning

Prevents product from  Dagens Plan- och bygglag medger att vissa åtgärder kan ske utan vare sig eller anmälan. Det är åtgärder som främst berör småhus öppnas i nytt fönster  En plan för framtidens hållbara avfallshantering. Enligt miljöbalken ska alla kommuner i Sverige anta en avfallsplan. SÖRAB-kommunerna har i och med  Från och med årskiftet ändras plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF. Ändringarna avser nya regler om att byggnadsnämndens avgift  (1) Errichtung, Betrieb und wesentliche Änderung eines Kohlendioxidspeichers bedürfen der vorherigen Planfeststellung durch die zuständige Behörde. 13 feb 2020 Sida 2 (19). 1 Kommunallagens samt plan- och bygglagens Plan- och bygglagen (PBL) frågor om byggsanktionsavgift enligt 11 kap.

och bygglagen PBL

Detta beslut har signerats elektroniskt i Länsstyrelsens diariesystem och har därför ingen namnunderskrift.

2020-05-08. Postadress: enligt 11 kap 20 § plan- och bygglagen. Rättelse i det här. 11 § bostadsrättslag.