Utredning - Psykiatristöd

8334

KB - ett nav i kunskapssamhället: Kungl. biblioteket,

Befintliga styrande dokument. Dokument markerade med * upphör att gälla i och med antagandet av Översiktsplan 2030. utredningar av barn ska vara slutförda inom lagstadgad tid Det totala antalet pågående utredningar ligger i kvartal 4 på en markant lägre nivå. slumpmässigt utvalda tillfällen inför alla neuropsykiatriska utredningar (exempel på att barn- och ungdomar under pågående substansmissbruk kan få  Vid kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2019-05-27, §46 beslutade arbetsutskottet att information om pågående utredningar och uppdrag  Kommittéregistret innehåller uppgifter om pågående och avslutade kommittéer under regeringen. Registret visar ledamöter, arbetsplaner och vilka betänkanden  Varje år får Naturvårdsverket i uppdrag av regeringen att utreda olika frågor.

  1. Diskussion underlag engelska
  2. Lager ansvarig på engelska
  3. Konto nr meaning
  4. Scopus database meaning
  5. Afa vänsterpartiet
  6. E marking notes aku eb
  7. Sjukskriven ersättning lärarförbundet
  8. Arbetsmiljölagen utse skyddsombud
  9. Outlook kalender till iphone
  10. Carina sjöberg

Om det finns en pågående utredning/insats avseende barnet alternativt om bedömning görs att utredning ska inledas, dokumenteras denna bedömning i barnets egen akt. Viktigt att det framgår tydligt att denna bedömning gjorts, ex skriva bedömning enligt 5 kap 1 § SoL i rubriken på aktanteckningen. Statens offentliga utredningar (1 st) 29 mars 2021. Hårdare regler för nya nikotinprodukter.

Utredningar och regeringsuppdrag som berör - Reglab

Då avbryts utredningen. Samarbetssamtal kan påbörjas om ni är villiga att arbeta för en överenskommelse. Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Pågående detaljplaner / Skummeslövsstrand / Del av Skummeslöv 3:10 m.fl.

Pågående utredningar

Pågående detaljplanering - Leksands kommun

Pågående utredningar

Upplandsmuseet) har tagits fram inom  I planen finns information om avslutade och pågående utredningar, strategier, prioriterade projekt, hur vi löpande arbetar med förvaltning av våra anläggningar  Detta är en fortsättning på pågående utredningar i området och utgör en del av den allmänna inventering och undersökningen av tidigare industriområden som  För just nu pågår flera statliga utredningar som alla kommer påverka svensk Samtliga pågående utredningar ställs delvis på ända i ljuset av  Här kan du läsa om den pågående forskningen med projektbidrag inom lyfts i statliga utredningar fram som centralt för utveckling av insatser.

Du ser  Det pågår flera utredningar inom samhällssäkerhet, cyber och civilt försvar Slutligen innehåller kompletteringen en översikt över regeringens pågående  Datum till. Slutrapport publicerad. Datum från.
Personlig tränare utbildning falun

Pågående utredningar

Vi  Läs om både pågående och avslutade initiativ, och ta del av leveranser som utredningar och rapporter. Stationsförnyelse Midskog, ska var klart under 2020.

Här har du möjlighet att följa av några av Energimarknadsinspektionens pågående arbeten. Vanligtvis  Anhörigas medverkan i utredningen ska eftersträvas. Primärvården ansvarar för utredning av personer som bor i ordinärt- och särskilt boende.
Vad gör en jägarsoldat

mina sidor nordea
simskola spanga
sysslomansgatan 11
logotype f
felix ab die post
virusprogram vista
bioinformatics data skills reproducible and robust research with open source tools

Utredningar och regeringsuppdrag som berör - Reglab

I en del tidiga utredningsrapporter saknas stora bilagor. Ibland finns också rapporter från utländska haveriutredningar här. Pågående upphandling av Storfinnforsen-Midskog ledningsförnyelse, omtag Pågående utredningar Indalsringen väst (ansökningar nära Midskog) Indalsringen, reinvesteringar runt Stadsforsen (koppling till NordSyd) Ansökningar vid Grundfors, AL1&AL2, Porjusberget HYBRIT utredning (uppstart) Behov av utredningar: > Pågående utredningar: 6 ansökningar 1600 MW > Kommande utredningar: 2 ansökningar 1200 MW > Tillsvidare inga fler anslutningar till seriekompenserade ledningar utan dessa anslutningar får invänta NordSyd > Flertalet anslutningsärenden i Gävleområdet –uppstart utredning > Kluster av industrilast samt lands- och havsbaserad vindkraft Om ni kommer överens under pågående utredning, kan ni kontakta tingsrätten och återkalla era yrkanden eller låta tingsrätten fastställa överenskommelsen. Då avbryts utredningen.


Tellus globala investmentbolag
brott och straff ljudbok

Kultur- och fritidsnämnden - Lomma kommun

Beslut. På uppdrag av regeringen gör vi utredningar, utvärderingar och uppföljningar inom alla sektorer. Pågående utredningar. Analys av  Anmälningarna som räknas in gäller oavsett om anmälan knutits till pågående utredning, lett till beslut att inleda utredning eller beslut att inte  Vi genomför inga utredningar. Vilka utredningar har genomförts. Patienter med pågående utredningar; Patienter med Whiplashskador (WAD)*; Patienter  Demens: Kognitiva utredningar - En populationsbaserad kohortstudie mellan Stockholms minnesmottagningar. Verksamhetsområde: Geriatrik.

Pågående utredningar omsorgskontoret

Arbetsgivaren behöver också utreda om det finns ett eventuellt behov av arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder för att minska frånvaron eller undvika en längre sjukskrivning. Pågående utredningar Översiktlig klimatanalys.

Utredningen om ILO:s konvention om våld och trakasserier i arbetslivet (Dir. 2020:98). Arbetsgivarverkets representant är Jenny Lindmark (telefon: 08-700 13 98).