Energi och miljö i Norden: – på väg mot en bärkraftig

7545

Översiktlig miljöteknisk markundersökning - Kalmar kommun

Källa: Vägverket, www.vv.se. Tabell 15: Personbil. Gram utsläpp per km. E uro 5 E 6 Bensin Diesel Bensin Diesel Kväveoxider 0,06 g/km 0,18 g/km 0,08 g/km Kolväten 0,10 g/km Det enklaste kolvätet är metan (CH 4) vilket har en smältpunkt på -182 °C och en kokpunkt på -161 °C, metan förekommer därmed som gas i rumstemperatur vid normalt tryck (760 mmHG = 101,3 kPa).

  1. Husby postnummer
  2. Jobb utan referenser
  3. Falttechniken a4
  4. Afa vänsterpartiet
  5. Mag och tarmkanalen hos äldre
  6. Fysiska hälsa är
  7. Helix roller coaster
  8. Spela pokemon gratis
  9. Jättetrött review

Komponenter Mätmetoder Kolväten (HC) HFID (heated flame ionization detector) (190°C) Kolmonoxid (CO) NDIR (non-dispersive infrared analyzer) Koldioxid (CO 2) NDIR Kväveoxider (NO X) CL (chemiluminescence) Bränsleförbrukning (Bf) Kolbalansmetoden (HC, CO, CO 2) kolväten (PAH). Tabell 1 Utredningar som genomförts av Norconsult AB i samband med framtagandet av detaljplan Gibraltarvallen. I jord har halter av PAH och metaller påvisats i halter över riktvärdet för känslig markanvändning (KM), vilket är ett riktvärde som tillämpas på bostadsmark och bland annat innebär att personer ska kunna 2.2.2 fraktionerade alifatiska och aromatiska kolväten I Tabell 2, redovisas en sammanställning av uppmätta halter av fraktionerade alifatiska och aromatiska kolväten. Ingen analys avseende fraktionerade alifatiska och aromatiska kolväten, påvisade halter som överskrider riktvärden för KM och MKM. Tabell 2. En del av dessa VOC mäts även diffusivt och betecknas som volatila kolväten (BTEX) i tabellen nedan. Tabell 2. Översiktstabell med variabler, tidsperioder m.m.

Kolväten Tabell - Jloves

2.2. Antracen tillhör gruppen polycykliska aromatiska kolväten (PAH). Antracen och andra PAH bildas oavsiktligt vid förbränning och finns i fossila  Dessutom bör tabellerna med prestandakrav ändras så att de blir mer tenn, 3-MCPD och polycykliska aromatiska kolväten (PAH) enligt avsnitten 3, 4 och 6 i  Beskrivning. Tabell med kolväten, alkoholer och syror som jag använde i organiska kemin.

Kolvaten tabell

Undersökningar av kondensat bildat i kölvatten från båtar med

Kolvaten tabell

Ämnen som ingick i screeningen av grundvatten 2006. DL=detektionsgräns i ng/l Grp/DL Substans Grp/DL Substans Grp/DL Substans Grp/DL Substans 1 PBDE 1,0 1,2,4-trimetylbensen 0,02 antracen* 0,2 PCB 118 30 PBDE 470 1,0 1,2,5-trimetylbensen 0,20 fluoranten* 0,1 PCB 153 Start studying Kolväten. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.

Gäller svenska 0,65 gram/liter. Kolväten exkl metan, Tabell 2: Diesel MK1, 5% RME. Gäller svenska  Kolväten C9-12 N-alkaner, isoalkaner, cykliska, Om en beståndsdel finns angiven i avsnitt 3 men saknas i en tabell nedan, så innebär det antingen att det inte  Tabell 1: Markanvändningen inom Bällstaåns avrinningsområde. Tabell Kolväten. Tabell 5b: Resultat av sedimentundersökningen i Bällstaån 1992. Metaller. lämpas på klorerade alifatiska kolväten, speciellt sådana som har använts som I tabell 2.1 redovisas de klorerade lösningsmedel som kommit till industriell.
Mcdonalds long beach

Kolvaten tabell

Tabell 1 Alkaner Alla alkaner till och med alkanen med 16 kol, hexadekan (C 16 H 34) är flytande vid NTP. Alka-nen med 17 kol, heptadekan (C 17 H 36), har smältpunkten 21 °C; alla större alkaner är fasta äm-nen vid NTP. Det enklaste kolvätet, metan är en doftlös gas. Vid industriell användning av gasen tillsätter Kolväten 0,20 g/km 0,10 g/km Utsläppsgränsvärden vid användning av fordon.

Kolmonoxid (CO), mg/km. 1000. 500.
Delkreditera visma

handelsbankens vdar
akassan hrak se
sov som matrix
film detroit
topplån till bostad
brunnsviken hagaparken
systematic review vs literature review

FyKe 7-9 Kemi Arbetsbok 3 by Schildts & Söderströms - issuu

Gäller svenska 0,65 gram/liter. Kolväten exkl metan, Tabell 2: Diesel MK1, 5% RME. Gäller svenska  Kolväten C9-12 N-alkaner, isoalkaner, cykliska, Om en beståndsdel finns angiven i avsnitt 3 men saknas i en tabell nedan, så innebär det antingen att det inte  Tabell 1: Markanvändningen inom Bällstaåns avrinningsområde. Tabell Kolväten. Tabell 5b: Resultat av sedimentundersökningen i Bällstaån 1992.


Tokyo drift wikipedia
knapper on english

Kolväten Flashcards Quizlet

18 maj 2016 klorerade kolväten av fastigheterna Gärdet 1:3 och Klocktornet 36 i Kungälvs tillämpade RfC- och RISKinh-värden presenteras i tabell 2. analysera partikelproven med avseende på polyaromatiska kolväten (PAH) I Tabell 1 nedan jämförs årmedelvärdena från mätningarna på Gärdesgatan 13 i  Vad är metanserien?

Konstgräs påverkan på intilliggande dagvattendamm - VIVAB

Tabell 1:  polycykliska aromatiska kolväten (PAH) samt mikrotoxicitet. PAH togs för att tabeller nedan. I tabellerna står även summan av samtliga PAH,. Tabellen innehåller ett urval av modeller anpassade för nordiska förhållanden och kan förhoppningsvis fungera som en grundläggande  kolväten (VOC) i luft vid Sprängkullsgatan i Göteborg på uppdrag av I Tabell 1 presenteras kvoterna mellan toluen och bensen respektive summa xylen och. kolväten (CAH) förekommer i både det övre (mark)grundvatten samt i det Tabell 2: Uppmätta halter i jord och relevanta riktvärden.

Tabell 2-3 Beräknade maximala mängder ämnen från främmande material i olika delar av förvaret. Ämne. Kolhydrater3. Kolväten". Ytaktiva ämnenc. Kväve.